Eleven School of English jest szkołą specjalizującą się w nauczaniu języka angielskiego. Uczy dzieci i młodzież na wszystkich poziomach zaawansowania. Przy tworzeniu grup uwzględniany jest zarówno wiek jak i zakres umiejętności językowych kursantów.

Na zajęciach rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe tj.: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Szczególny nacisk położony jest na słownictwo i komunikację werbalną.

Eleven School of English zapewnia profesjonalizm i doświadczenie, które są gwarancją skuteczności.